Prof. Dr. İsmail Hakkı AYHAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmokokloji ABD Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Canan ULUOĞLU

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Işık TUĞLULAR

Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma – Uygulama Merkezi Danışmanı

Dr. Ecz. Hilal İLBARS

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Uzmanı

Prof. Dr. Murat AKOVA

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bilim Dalı

Dr. Emel TETİK

Sanofi Klinik Araştırmalar Birimi - Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Direktörü

Prof. Dr. Meral TUNCER

Başkent Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı

Dr. Ecz. Aslıgül KENDİRCİ

İstinye Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi,

Ascot Science Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. Genel Müdür

Berk ÖZDEMİR

Omega Araştırma Genel Müdürü

Prof. Dr. Hamdi AKAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı - Emekli

Prof. Dr. Hakan S. ORER

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Asım HOCAOĞLU

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı

Prof. Dr. Yeşim TUNÇOK

TUCRİN Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Betül ERDOĞAN

MSD Klinik Araştırmalar Departmanlarından Sorumlu Yönetici

K. Ebru ÖNCÜ TAŞKENT

ICON CRO Klinik Operasyonlar Direktörü

Prof. Dr. Kaan KAVAKLI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Filiz YAVUZ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Nurşah ÖMEROĞLU ÇETİNKAYA

NER Medikal Danışmanlık Araştırma

Prof. Dr. Atilla KARAALP

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Aydın ERENMEMİŞOĞLU

Erciyes Üniversitesi Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Uygulama Merkezi

Hemş. Arife ŞAHİN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

Bio. Mine SUNGURLU

Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Mine Sibel GÜRÜN

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırma Etik Kurulu

Hemş. Ayşe ÇİFTÇİOĞLU

Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Cebeci Kampüsü Hematoloji Bilim Dalı Klinik Araştırmalar Birimi

Prof. Dr. Bensu KARAHALİL

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmosötik Toksikoloji Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Devrim DEMİR DORA

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Muhlis Cem AR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Sadi S. ÖZDEM

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Türkan ELDEM

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Filiz ÖNER

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Duygu KOYUNCU IRMAK

INC Research - Klinik Operasyon Müdürü

Ayça TERZİ FİLİZ

Novartis Onkoloji Klinik Araştırmalar - Proje Yöneticisi

Gülşen ŞENYURT DOĞAN

Covance Klinik Ürün Araştırma - Klinik Operasyon Müdürü

Pelin SEVİNÇ

ICON plc - Uzman Klinik Araştırma İzleyicisi

Pınar ÇAKICI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı - Saha Koordinatörü

Nilüfer KIRİBRAHİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı - Saha Koordinatörü

Gamze BİLGİLİ

Kıdemli Klinik Araştırma Uzmanı

İbrahim Su

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ziraat Mühendisi

Ecz. Elif İnci SOMUNCUĞLU

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Dairesi

Dr. Burcu GÜRER GİRAY

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı

Erkan PEKERKAN

MOTA Medikal Araştırma Genel Müdürü

Prof.Dr İrfan Çiçin

Trakya Universitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Bahar TUNÇTAN

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Ayşe KÜÇÜKDEVECİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Berna ARDA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Fatma MIZIKACI

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Melis KARTAL YANDIM

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Meral KAYIKÇIOĞLU

Ege Üniversitesi Tip Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Çevre Sağlığı Bilim Dalı

Prof. Dr. Nuray YAZIHAN

Ankara Üniversitesi, Tıp fakültesi, İç Hastalıkları AD, Fizyopatoloji BD ve Moleküler Biyoloji Ar-Ge Birimi

Prof. Dr. Serhat BOR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zümrüt ÖGEL

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Gıda Mühendisliği

Dr. Ecz. Peri Aytaç

Novagenix Biyoanalitik İlaç ArGe A.Ş

Prof. Dr. Fatih DEMİRKAN

Dokuz Eylül Universitesi, İç Hastalıkları AD , Hematoloji BD

Fatih TOPUZ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Dr. Dalya Güriş

Merck Sharp and Dohm (MSD) Çocukluk Çağı Aşıları Klinik Araştırma Bölüm Başkanı

Aslı EGE

ICON PLC Klinik Araştırmalar

Prof. Dr. Fatih Ezgü

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı

Prof. Dr. İlhan SATMAN

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Sema Kalkan Uçar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, Bornova, İzmir